ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 16000
 
กิจกรรมเกมบำบัด เป็นกิจกรรมที่อยู่ในหมวดกิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรีจัดเพิ่มเติมจากกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ส่วนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว อาจจัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็กและสภาพ
ความพิการภายใต้บริบทของครอบครัว เช่น การฟังเพลงจากวิทยุ จากโทรทัศน์ ร่วมงานนันทนาการในชุมชน เป็นต้น