ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 16000
 
 


อำเภอเมืองสิงห์บุรี
ที่
ชื่อโรงเรียน
โทรศัพท์
1
      โรงเรียนวัดหัวว่าว
036-512476
2
      โรงเรียนวัดเสาธงทอง
036-521509
3
      โรงเรียนวัดตึกราชา
036-551101
4
      โรงเรียนวัดประโชติการาม
036-512460
5
      โรงเรียนบ้านบางสำราญ
036-511262
6
      โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง
036-522223
7
      โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์
036-501243
8
      โรงเรียนวัดกระดังงา
036-522786
9
      โรงเรียนวัดข่อย
036-545337
10
      โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
036-511040
11
      โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี
036-545037
12
      โรงเรียนวัดจักรสีห์
036-524204
13
      โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
036-512397
14
      โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี้
036-573097
15
      โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
036-588143
16
17
18
19
20
21
22
23
   
อำเภออินทร์บุรี
ที่
ชื่อโรงเรียน
โทรศัพท์
1
      โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ
036-595147
2
      โรงเรียนวัดกำแพง
036-501253
3
      โรงเรียนวัดการ้อง
036-505078
4
      โรงเรียนวัดตุ้มหู
036-585250
5
      โรงเรียนวัดล่องกะเบา
036-501093
6
      โรงเรียนบ้านหัวดง
036-581102
7
      โรงเรียนวัดโบสถ์
036-581976
8
      โรงเรียนบ้านคูเมือง
036-505085
9
      โรงเรียนวัดระนาม
-
10
      โรงเรียนวัดปลาไหล
036-583095
11
      โรงเรียนวัดเชียงราก
036-501046
12
      โรงเรียนวัดบางปูน
-
13
      โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง
036-581106
14
      โรงเรียนวัดหนองสุ่ม
036-505110
15
      โรงเรียนวัดน้อย
036-581101
16
      โรงเรียนวัดทองและวัดศรีสำราญ
036-501095
17
      โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี
036-581108
18
      โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล
036-521620
19
      โรงเรียนวัดยาง
036-542133
20
      โรงเรียนกระทุ่มปี่
036-588237
21
      โรงเรียนวัดแจ้ง
036-501092
22
      โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
036-585259
23
      โรงเรียนวัดประศุก
036-583134
อำเภอบางระจัน
ที่
ชื่อโรงเรียน
โทรศัพท์
1
      โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด
036-591082
2
      โรงเรียนวัดวังขรณ์
036-544412
3
      โรงเรียนวัดบ้านจ่า
036-591210
4
      โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
036-814626
5
      โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร
036-591499
6
      โรงเรียนวัดห้วย
036-815069
7
      โรงเรียนวัดแหลมคาง
036-587042
8
      โรงเรียนวัดคีม
036-855622
9
      โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง
036-591107
10
      โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
-
11
      โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์
036-591104
12
   
อำเภอค่ายบางระจัน
ที่
ชื่อโรงเรียน
โทรศัพท์
1
      โรงเรียนค่ายบางระจัน
036-817285
2
      โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
036-597505
3
      โรงเรียนวัดสิงห์
036-501369
4
      โรงเรียนวัดสาธุการาม
036-818043
5
      โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม
036-570784
6
      โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน
036-597116
7
      โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56
036-817043
8
      โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
036-597115
9
      โรงเรียนวัดวังกะจับ
036-618036
10
      โรงเรียนวัดขุนสงฆ์
036-535430
11
      โรงเรียนวัดประดับ
036-597341
12
      โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม
036-597008
อำเภอพรหมบุรี
ที่
ชื่อโรงเรียน
โทรศัพท์
1
      โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์
036-599104
2
      โรงเรียนวัดอัมพวัน
036-599096
3
      โรงเรียนวัดเก้าชั่ง
036-599496
4
      โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์
036-599495
5
      โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล สาขาป่าหวาย
036-599497
6
      โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 
036-599499
7
      โรงเรียนบ้านเก่า
036-599103
8
      โรงเรียนชุมชนวัดตราชู
036-599106
9
      โรงเรียนวัดเตย
036-598286
10
      โรงเรียนวัดพรมหเทพาวาส
036-538095
11
      โรงเรียนวัดโพธิ์เอน
036-599493
อำเภอท่าช้าง
ที่
ชื่อโรงเรียน
โทรศัพท์
1
      โรงเรียนวัดวิหารขาว
036-540291
2
      โรงเรียนวัดโบสถ์
036-595057
3
      โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง
036-595248
4
      โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน
036-597483
5
      โรงเรียนวัดโสภา
036-501307
6
7
8
9
10
11
ขอขอบคุณที่มาเบอร์โทรศัพท์   http://school.thaidbs.com